Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Řády

Provozní řád venkovního hřiště

Zveřejněno: 20.9.2023

...

Vnitřní řád ŠJ

Zveřejněno: 11.10.2022

...

Školní řád

Zveřejněno: 2.6.2022

...

Dodatek školního řádu č. 2

Zveřejněno: 12.11.2020

...

Organizace školního dne

Zveřejněno: 2.9.2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE  1. Dopolední vyučování začíná v 7.35 hodin. Odpolední vyučování začíná v 13.05 hodin. 2. Žákům se škola otvírá (po příjezdu autobusů) v 7.10 hod. Žáci se shromažďují v šatnách...

Provozní řád tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Újezd

Zveřejněno: 24.8.2020

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY ZŠ A MŠ DOLNÍ ÚJEZD Základní údaje: - rozvrh pro školu a veřejnost jsou zveřejněny na nástěnce v chodbě u tělocvičny - uživatelé tělocvičny jsou povinni řídit s...

Provozní řád školy

Zveřejněno: 24.8.2020

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd PROVOZNÍ ŘÁD  Č.j.: 11020 1. 9. 2020 Vypracoval: Mgr. Jan Sigl, ředitel školy ...

Pronájem haly

Zveřejněno: 24.8.2020

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd 569 61 Dolní Újezd 342, tel. 461632816, e-mail reditel@zsdu.cz , IČO 75016737 Ceník tělocvičny Dle Provozního řádu tělocvičny se úhrada pronájmu platí t...

Řád učebny informatiky

Zveřejněno: 4.10.2018

PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY INFORMATIKY Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.  Každý žák se před zapnutím počítače zapíše do provozního deníku, který je u každého počítače – své jméno...

Řád školní dílny

Zveřejněno: 4.10.2018

ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY Do dílny žáci vstupují jen v doprovodu učitele.  Žáci při práci používají vhodný pracovní oděv.  Před každou prací si žáci zkontrolují nářadí a čistotu pracoviště. Zjištěné ...

Modernizace učebny fyziky a chemie

Zveřejněno: 20.5.2024

V letošním roce bude na naší škole realizován projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd, v rámci kterého dojde ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie. V učebně ...

Volby do školské rady 2024

Zveřejněno: 14.5.2024

Vážení rodiče, v příloze jsou informace týkající se voleb do školské rady, které proběhnou dne 12. 6. 2024 prostřednictvím aplikace Bakaláři. Další informace vám byly zaslány v aplikaci Bakaláři.  ...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...