Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Vzdělávací dny

Zveřejněno: 13.7.2020

Vzdělávací dny na ZŠ

V termínech 17.-20.8 a 24.-27.8. proběhly na ZŠ Vzdělávací dny pro děti prvního stupně. Tento projekt vznikl za účelem smysluplného trávení volného času o prázdninách. Účast dítěte, veškerý program a stravování bylo plně hrazené z Asociace školních sportovních klubů. První týden se zúčastnilo 27 dětí. Tým mladších dětí nesl název Krabíci. Tým vedly Martina Faitová a Jitka Heinischová. Tým starších dětí se pojmenoval Sportovci. Lektoři týmu Sportovců byli Petr Frank a Štěpánka Lázníčková. Ve druhém termínu byla už pouze jedna skupina a to 15 dětí. Tým nesl název Lišky. Zázemí nám poskytla školní družina a 4.třída. Na výborné obědy jsme chodili do školní jídelny. Outfit lektorů jsme mohli sladit díky sponzorskému daru z firmy Extrifit. Děkujeme za zářivá trička, ve kterých nás děti na výletech nepřehlédly.

Náš program se skládal z bloků vzdělávacích aktivit a sportovních aktivit. Ráno jsme si museli přivstat, scházeli jsme se nejpozději v 7 hod. Dopoledne jsme trávili na výletech. Protáhli jsme svaly v lanovém centru v Osíku, kde si děti vyzkoušely, jak jsou na tom s rovnováhou. Děti velice bavil fotbalgolf. Navštívili jsme také bowling. Ten nebyl pro každé dítě tak lehký, už kvůli váze bowlingových koulí. Za kulturou jsme vyrazili na prohlídku na zámek v Litomyšli a do Portmonea Josefa Váchala. V bludišti jsme hledali kódy pro otevření tajné komnaty. Krásný výhled na Zámecké návrší jsme si vychutnali z Červené věže. Na Deskohraní v knihovně v Litomyšli jsme si osvojili pravidla nejrůznějších her. Zasportovali jsme si na fotbalovém hřišti při Olympijském dni. Děti v týmech plnily jak sportovní úkoly, tak museli dát hlavy dohromady při vymýšlení básniček a tvoření plakátů. Úsilí a nápaditost dětí byla oceněna medailemi a diplomy. Odpoledne jsme trávili převážně sportovními aktivitami. Na hřištích jsme hráli hry. Díky hezkému počasí jsme mohli několikrát navštívit místní koupaliště. Společnými silami jsme připravili palačinky, zeleninové a ovocné saláty. Příprava děti velice bavila a na výsledku tvoření jsme si moc pochutnali.

Vzdělávací dny nám utekly až moc rychle. Doufáme, že se dětem společné chvíle líbily, že si odnesly spoustu nových zážitků a přátelství. A snad jsme i splnili záměr vzniku tohoto projektu a děti budou mít hezké vzpomínky na zakončení prázdnin.

Martina Faitová, Jitka Heinischová, Štěpánka Lázníčková, Petr Frank

Modernizace učebny fyziky a chemie

Zveřejněno: 20.5.2024

V letošním roce bude na naší škole realizován projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd, v rámci kterého dojde ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie. V učebně ...

Volby do školské rady 2024

Zveřejněno: 14.5.2024

Vážení rodiče, v příloze jsou informace týkající se voleb do školské rady, které proběhnou dne 12. 6. 2024 prostřednictvím aplikace Bakaláři. Další informace vám byly zaslány v aplikaci Bakaláři.  ...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...