Plán práce VP – Integrovaní žáci

2020 Září

Vytváření IVP pro integrované žáky – spolupráce s třídními učiteli a případná pomoc.

2020 Říjen - 2021  Leden 

- spolupráce s poradnou 
- kontakty mezi poradnou a učiteli 
- konzultace
- pomoc žákům, učitelům a rodičům při problémech
- spolupráce se spec. pedagogem p. Límovou každé úterý

2021  Únor

Vyhodnocení IVP

2021  Březen - 2021  Květen

- spolupráce s poradnou  
- kontakty mezi poradnou a učiteli 
-  konzultace
- pomoc žákům, učitelům a rodičům při problémech

2021 Ćerven

Vyhodnocení IVP