Šablony 2021-2023

Zveřejněno: 18.8.2021


I v následujících letech bude ZŠ a MŠ v Dolním Újezdě využívat dotaci Šablony II hrazenou MŠMT. V průběhu dvou školních roků bude tato dotace využita na financování speciálního pedagoga při ZŠ a školní asistentky při MŠ. Někteří učitelé nabídli žákům tzv. čtenářské kluby a kluby logických her, ale také doučování žáků ohrožených neúspěchem. Škola musí v rámci projektu zorganizovat také projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání, enviromentální vzdělávání nebo kreativitu či logické myšlení. Významným faktorem je pak i to, že z dotace lze zakoupit učební pomůcky.

Soubory ke stažení

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...
Zobrazit celé

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...
Zobrazit celé

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně

Zveřejněno: 20.10.2022

V příloze jsou aktuální ceny stravování ve školní jídelně. ...
Zobrazit celé

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč. ...
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...
Zobrazit celé