Besedy v základní škole

Zveřejněno: 25.02.2020.

Besedy v základní škole

Dne 7. února 2020 se příslušníci HZS Pardubického kraje územního odboru Svitavy zúčastnili besedy s žáky 3. a 4. tříd. Besedy byly rozděleny na 2. části. Tématem první části preventivně-výchovné činnosti byla ochrana při mimořádných událostech. Žáci byli seznámeni s druhy mimořádných událostí (povodně, požáry, vichřice, sněhová kalamita, únik nebezpečných chem. látek), způsoby varování a informování obyvatel. Dozvěděli se o evakuaci obyvatel, o obsahu evakuačního zavazadla, o nouzovém ubytování, evakuačním autobusu atd.

Ve druhé části besedy dostali žáci informace z oblasti požární ochrany a požární prevence. Dozvěděli se o tom, jak volat na tísňové linky IZS, jak se chovat při vzniku požárů. Nakonec se mohli seznámit s některými pomůckami hasičů. Besed se zúčastnilo 69 žáků.

Ve stejný den se žáci 1. stupně zúčastnili besedy o dentální hygieně. Besedu vedly studentky 5. ročníku LF v Hradci Králové. Nejprve dětem poskytly teoretické informace o zubech, o důležitosti správného čištění zubů. Porovnaly zdravý zub a zub zasažený zubním kazem. Pak si žáci prakticky vyzkoušeli se svými zubními kartáčky správnou techniku čištění zubů. Přednáška byla přínosná a děti si nevšední hodinu užily. 

 

J.Doubková, J.Hájek


Nepřehlédněte!

Oznámení ředitelství

Zveřejněno: 30.03.2020.

Z důvodu uzavření školy se samozřejmě ruší i rodičovské schůzky plánované na 2.4. Náhradní termín sdělíme po otevření školy.
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 26.03.2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.Vážení rodiče, naše poradenské zařízení (PPP Ústí nad Orlicí) bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní…
Zobrazit celé

Info ze ŠJ pro rodiče

Zveřejněno: 24.03.2020.

Tímto žádáme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby co nejdříve poslali na mail jidelna@zsdu.cz číslo vašeho účtu, kam vám bude přeposlán přeplatek za úhradu obědů. Dále prosíme uveďte jméno…
Zobrazit celé

Info k zápisu

Zveřejněno: 23.03.2020.

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádným opatřením vlády vydalo MŠMT též opatření k organizaci zápisů. Letošní zápisy do 1.tříd se uskuteční bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Tímto vás žádáme…
Zobrazit celé

Informace pro rodiče- OČR

Zveřejněno: 17.03.2020.

Vážení rodiče, od 18.3. vám budeme vydávat formulář Žádost o ošetřovné výhradně elektronicky. Kontaktujte prosím prostřednictvím mailu p.účetní na adrese: zs.dolniujezd@tiscali.cz- napište jméno…
Zobrazit celé