Viz. příloha zveřejňujeme výsledek voleb do školské rady zákonných zástupců.