Řád školního klubu

Zveřejněno: 05.10.2018.


 

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

 

1.    Provoz ŠK zajišťuje Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd denně.

2.    Přihlášení žáci dochází do ŠK ráno, po obědě nebo skončení vyučování. Do ŠK dochází samostatně.

3.    Způsob přihlášení a odhlášení – písemné přihlášky či odhlášky od zákonného zástupce. Písemně i omluvenky.

4.    Vychovatelé vedou příslušnou dokumentaci: přehled výchovně vzdělávací práce.

5.    Pedagogičtí pracovníci Školního klubu zpracovávají celoroční plán.

6.    Za bezpečnost a péči o svěřené žáky zodpovídá příslušný pedagogický pracovník ŠK, a to od nástupu žáků až po jejich odchod.

7.    Po ukončení provozu ŠK zodpovídají příslušní pedagogičtí pracovníci za vypnutá světla, uzavření vody a oken, uzavření prostor a vnějších dveří objektu.

8.    ŠK využívá ke své činnosti vlastní prostory, školní tělocvičnu a školní hřiště.

9.    Styk s rodiči – telefonicky, osobně, písemně při vyzvednutí mimo stanovenou dobu.

 

 

V Dolním Újezdě 1. 8. 2020                        Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Info ke stravování od 11.1.

Zveřejněno: 08.01.2021.

OD 11.1.-22.1.2021 BUDOU PŘIHLÁŠENÍ POUZE 1. A 2. TŘÍDY A CIZÍ STRÁVNÍCIOSTATNÍ STRÁVNÍCI SE MUSÍ OPĚT PŘIHLÁSITPLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA , KTERÁ BYLA STANOVENA OD 4.1.2021VÝDEJ OBĚDŮ OD 11.00 - 12.30…
Zobrazit celé

Sběr papíru

Zveřejněno: 03.09.2020.

Vzhledem k nízkým cenám papíru vedení školy zatím nepřipravuje tradiční sběr papíru. Prosíme rodiče žáků, aby i nadále vytříděný papír vozili do Recyklingu Litomyšl a zde nahlásili jméno a třídu…
Zobrazit celé