Řád školního klubu

Zveřejněno: 05.10.2018.


 

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

 

1.    Provoz ŠK zajišťuje Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd denně.

2.    Přihlášení žáci dochází do ŠK ráno, po obědě nebo skončení vyučování. Do ŠK dochází samostatně.

3.    Způsob přihlášení a odhlášení – písemné přihlášky či odhlášky od zákonného zástupce. Písemně i omluvenky.

4.    Vychovatelé vedou příslušnou dokumentaci: přehled výchovně vzdělávací práce.

5.    Pedagogičtí pracovníci Školního klubu zpracovávají celoroční plán.

6.    Za bezpečnost a péči o svěřené žáky zodpovídá příslušný pedagogický pracovník ŠK, a to od nástupu žáků až po jejich odchod.

7.    Po ukončení provozu ŠK zodpovídají příslušní pedagogičtí pracovníci za vypnutá světla, uzavření vody a oken, uzavření prostor a vnějších dveří objektu.

8.    ŠK využívá ke své činnosti vlastní prostory, školní tělocvičnu a školní hřiště.

9.    Styk s rodiči – telefonicky, osobně, písemně při vyzvednutí mimo stanovenou dobu.

 

 

V Dolním Újezdě 1. 8. 2020                        Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Zápis do 1.tříd

Zveřejněno: 22.04.2021.

V první polovině dubna proběhl bohužel stejně jako vloni zápis dětí do 1.tříd distanční formou. Tedy rodiče poslali přihlášku k zápisu dítěte, případně rovnou žádost o odklad dítěte. Nových žáčků…
Zobrazit celé

Stravování od 12.4.

Zveřejněno: 07.04.2021.

VŠICHNI ŽÁCI OD 12.4. BUDOU ODHLÁŠENI, JE TŘEBA SI OBĚD PŘIHLÁSIT. V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO NEÚČASTI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE NENÍ NÁROK NA OBĚD. ŽÁCI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ,…
Zobrazit celé