Řád školního klubu

Zveřejněno: 05.10.2018.


ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 

1.                 Provoz ŠK zajišťuje ZŠ v Dolním Újezdě denně.


2.                 Přihlášení žáci dochází do ŠK ráno po obědě nebo po skončení vyučování. Do ŠK dochází samostatně.


3.                 Způsob přihlášení a odhlášení – písemné přihlášky od zákonného zástupce. Písemně i omluvenky.


4.                 Vychovatelé vedou příslušnou dokumentaci:  přehled výchovně vzdělávací práce


5.                 Pedagogičtí pracovníci  Školního klubu zpracovávají celoroční  plán.


6.                 Za bezpečnost a péči o svěřené žáky zodpovídá příslušný pedagogický pracovník ŠK a to od nástupu žáků až po jejich odchod.


7.         Po ukončení provozu ŠK zodpovídají příslušní pedagogičtí pracovníci za vypnutá světla, uzavření vody a oken, uzavření prostor a vnějších dveří objektu. 


8.             ŠK  využívá ke své činnosti vlastní prostory, školní tělocvičnu, školní hřiště.


9.             Styk s rodiči telefonicky, osobně, písemně – při vyzvednutí žáka mimo stanovenou dobu.V Dolním Újezdě 1.9.2017


 


 


Nepřehlédněte!

Sběr papíru

Zveřejněno: 17.09.2019.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 30.9.-2.10. bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte k postrannímu vchodu školy, nejlépe v ranních …
Zobrazit celé

Prodej stolů a židlí

Zveřejněno: 21.03.2019.

Vedení školy nabízí veřejnosti odkup starých žákovských stolků a židlí. Cena 10,-Kč za židli, 60,-Kč za stolek. V případě zájmu nás kontaktujte buď prostřednictví tel. 461632816 nebo mailem skola…
Zobrazit celé