Řád školní družiny

Zveřejněno: 10.11.2017.

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1.              Provoz ŠD zajišťuje Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd denně po celý pracovní týden a to od 6.20 – 7.30 a od 11.00 – 16.30 hod.

2.               Přihlášení žáci dochází do ŠD ráno před vyučováním, po obědě nebo po skončení vyučování. Do ŠD dochází samostatně.

3.                Způsob přihlášení a odhlášení – písemně přes rodiče. Písemně i omluvenky.

4.               Vychovatelé vedou příslušnou dokumentaci

5.              Vychovatelé zpracovávají celoroční a měsíční plán.

6.               Za bezpečnost a péči o svěřené žáky zodpovídá příslušný pedagogický pracovník ŠD a to od nástupu dětí až po jejich odchod.

7.              ŠD využívá výpočetní techniku. Počítače jsou využívány k didaktickým a logickým hrám.

8.         Po ukončení provozu ŠD zodpovídají příslušní pedagogičtí pracovníci za vypnutá světla, uzavření vody a oken, uzavření učeben a vnějších dveří objektu. 

9.               ŠD využívá ke své činnosti vlastní prostory, školní tělocvičnu, školní hřiště.

10.            Styk s rodiči telefonicky, osobně, písemně – při vyzvednutí žáka mimo stanovenou dobu.

 

 

V Dolním Újezdě 1.9.2020                                                                      ………………………..

                                                                                                          Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

 

 

Nepřehlédněte!

Zápis do 1.tříd

Zveřejněno: 22.04.2021.

V první polovině dubna proběhl bohužel stejně jako vloni zápis dětí do 1.tříd distanční formou. Tedy rodiče poslali přihlášku k zápisu dítěte, případně rovnou žádost o odklad dítěte. Nových žáčků…
Zobrazit celé

Stravování od 12.4.

Zveřejněno: 07.04.2021.

VŠICHNI ŽÁCI OD 12.4. BUDOU ODHLÁŠENI, JE TŘEBA SI OBĚD PŘIHLÁSIT. V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO NEÚČASTI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE NENÍ NÁROK NA OBĚD. ŽÁCI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ,…
Zobrazit celé