Pronájem tělocvičny

Zveřejněno: 18.10.2017.

Cena pronájmu

Dle Provozního řádu tělocvičny se úhrada pronájmu platí takto:

 1. org. složky TJ Sokol DÚ, žáci školy – 200,-Kč/1 hod.( kód 01)
 2. ostatní – 300,-Kč/ 1 hod. ( kód 02)
 3. každá další půlhodina se přičítá ( ½ ze stanovené částky) ( kód 03)
 4. v případě, že se jedná o turnaj dospělých v rámci Sokola, pak 1 hod. pronájmu činí 300,-Kč/hod.
 5. úhrada se provádí proti příjmovému dokladu- vedoucí složky předá podklady pro úhradu, tj. uvedeny dny a hodiny, které využily
 6. úhradu lze provést bezhotovostně přímo na účet školy, e-mailem lze poslat podklady pro úhradu

Pronájem za 1 hod.
org. složky TJ SOKOL DÚ -200,-Kč
ostatní – 300,-Kč
tenisové kurty – 50,-Kč

Objednání haly
je možné u vedení školy, nebo u správce haly - viz kontakty.

Úhrada se provádí v hotovosti proti příjmovému dokladu ( u pravidelných akcí pravidelně na konci měsíce).

Pravidelné akce se řídí dle rozvrhu, viz. nástěnka.
V případě předem naplánovaných turnajů ( sobota, neděle), viz. nástěnka se pravidelné složky nekonají.


Provozní řád tělocvičny při ZŠ Dolní Újezd

Základní údaje

 • rozvrh pro školu a veřejnost jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do haly
 • uživatelé haly jsou povinni řídit se Provozním řádem
 • v celém objektu je přísný zákaz kouření
 • nalezené předměty uživatelé odevzdají správci, školníkům nebo vedení školy
 • všechny prostory je třeba udržovat v čistotě a neničit vybavení haly, také není možno bez souhlasu vedení školy přeznačovat a jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch „ lajnování“, lepit značky apod.
 • veškeré závady se okamžitě ohlásí správci nebo vedení školy
 • provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít sport. halu z technických nebo jiných důvodů, oznámení bude viset u vchodu do haly

Odpovědnost při využívání haly

 • vstup na plochu haly je možný pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé osoby ( trenér ,cvičitel, vedoucí kolektivu), která je zodpovědná za pořádek a dodržování Provozního řádu, též odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, včetně příp. sankcí uložených za jejich porušení
 • při vstupu do tělocvičny vždy otevírá odpovědná osoba, u cizích a posledních složek otevírá a zavírá správce
  pokud vedoucí zjistí nějaké závady, okamžitě je ohlásí správci
 • všichni uživatelé jsou povinni se převléknout v šatnách, obuv odkládají při vstupu do botníků, kola je povoleno odkládat do vestibulu
  vstup na plochu je povolen pouze v čisté sálové obuvi, nepřípustná je obuv, která zanechává na ploše stopu
 • uživatel ( trenér, cvičitel, vedoucí kolektivu), který v hale provozuje sport. činnost pro další osoby, odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech těchto osob, které jsou v prostorách haly přítomny v souvislosti s jeho činností
 • při nerespektování těchto zásad můžou být uživatelé vedením školy nebo správcem okamžitě vyloučeni nebo jim zakázána činnost na určitou dobu, při záměrném poškozování zařízení bude udělena pokuta
  je zakázáno zdržovat se před cvičením i po jeho skončením v šatnách bezdůvodně
 • při pořádání turnajů je zajištěna pořadatelská služba, která kontroluje dodržování těchto zásad

Nepřehlédněte!

Ředitelské volno

Zveřejněno: 01.06.2020.

Vedení Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd tímto sděluje termín volného dne tzv. ředitelského volna dle § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) z provozních důvodů ve dnech 29. 6.…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 25.05.2020.

Rodiče, kteří oznámili při přijímání dítěte k základnímu vzdělávání odklad, prosíme, aby co nejdříve poslali podepsanou a doplněnou Žádost o odklad ( najdete na webu- horní lišta Dokumenty- Ke…
Zobrazit celé

Informace k zápisu do 1.tříd

Zveřejněno: 15.05.2020.

V letošním roce probíhal bohužel zápis dětí do prvních tříd „díky“ koronaviru zcela nestandardně. Přestože učitelé měli školu nazdobenou a byli již připraveni na návštěvu budoucích žáčků, nakonec…
Zobrazit celé

Informace ke stravování v ŠJ

Zveřejněno: 07.05.2020.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 25.5. BUDE OBNOVEN PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY -PRO MATEŘSKOU ŠKOLU - ŽÁKY 1.STUPNĚ, KTEŘÍ BUDOU CHODIT DO ŠKOLY - ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÁ ŠKOLA – BĚŽNÝ…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 26.03.2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.Vážení rodiče, naše poradenské zařízení (PPP Ústí nad Orlicí) bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní…
Zobrazit celé

Info ze ŠJ pro rodiče

Zveřejněno: 24.03.2020.

Tímto žádáme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby co nejdříve poslali na mail jidelna@zsdu.cz číslo vašeho účtu, kam vám bude přeposlán přeplatek za úhradu obědů. Dále prosíme uveďte jméno…
Zobrazit celé

Informace pro rodiče- OČR

Zveřejněno: 17.03.2020.

Vážení rodiče, od 18.3. vám budeme vydávat formulář Žádost o ošetřovné výhradně elektronicky. Kontaktujte prosím prostřednictvím mailu p.účetní na adrese: zs.dolniujezd@tiscali.cz- napište jméno…
Zobrazit celé