Prales dětem - slavnostní vyhlášení školní sbírky 24. 4. 2019

Zveřejněno: 15.04.2019.

Ve středu 24. dubna se v tělocvičně ZŠ Dolní Újezd odehrálo slavnostní zakončení školní sbírky na podporu aktivit organizace NEPZ, která se zabývá ochranou přírody v tropických oblastech. Výtěžek sbírky podpoří projekty na indonéském ostrově Sumatra s názvy Oko tygra, Prales dětem a Oceán dětem, jejichž cílem je zastavit, nebo alespoň zmírnit devastaci pralesů a vybíjení vzácných druhů zvířat.

Příroda deštných pralesů, její rozmanitost a potřeba ji chránit, děti velice oslovila, a tak se s chutí pustily do pomáhání s organizací sbírky. Mohu vyzdvihnout aktivity dívek ze 7. A, které se postaraly o propagaci myšlenky sbírky ve škole mezi žáky. Dále bylo značnou pomocí pečení, zdobení a prodej velikonočních perníčků dívkami z 9. třídy, které značně navýšily konečnou sumu. Poděkování si zaslouží také žáci z 5. A, kteří neúnavně obcházeli školu s pokladničkami a shromažďovali finanční příspěvky. A těch bylo opravdu mnoho. Díky společnému úsilí se nám povedlo vybrat úžasnou částku 20 572 Kč.

Výsledná suma byla rozdělena na tři části a zaslána na transparentní účty každého z vybraných projektů: financování výkupu pralesní půdy pro rezervaci Green Life (projekt Prales dětem, 16 200 Kč, transparentní účet 2000885303/2010), zakoupení fotopasti sloužící k pozorování pralesní zvěře či odhalování aktivit pytláků (projekt Oko tygra, 3 800 Kč, t. ú. 2600885307/2010), čištění pobřeží a oceánu v souostroví Pulau Banyak (projekt Oceán dětem, 572 Kč, t. ú. 2601103872/2010).

Zakončení sbírky jako školní slavnost

Vzhledem ke značnému ohlasu se vyhlášení sbírky stalo velkou celoškolní slavností za účasti zástupců NEPZ, zřizovatele, starostů okolních obcí a zástupců MěÚ Litomyšl z Odboru životního prostředí. Slavnostní okamžiky zpestřily dívky z 6. B a 7. A dvěma tanečními vystoupeními nastudovanými pod dohledem M. Andrlové, které se předvedly nejdříve jako křehké víly, poté jako energické masajské ženy. Atmosféru jarní přírody navodil dětský sbor pod vedením Z. Brůnové písněmi plnými ptačího švitoření a dalších zvířecích hlásků.

Certifikát na vybranou částku, který spolu s dětmi vyrobila M. Bulvová, předal zástupcům společnosti NEPZ ředitel školy J. Lněnička. Na oplátku škola obdržela fotopast, která bude instalována v pralese na ostrově Sumatra, a certifikáty na 12 arů pralesní půdy. Dalších 6 arů dostali dárci, kteří přispěli do sbírky částkami 900 Kč a vyššími.

Poselstvím sbírky je předat dětem úctu k přírodě

Ještě jednou chci srdečně poděkovat všem, kteří s organizací školní sbírky pomáhali, žákům a žákyním, pedagogickému sboru, vedení školy, ale především všem dárcům.

Velký dík na závěr patří M. Bulvové, která byla duší celého projektu a vložila do něj nejen spoustu práce a času, ale také svoji touhu předat dětem úctu k přírodě. To je totiž hlavní smysl této sbírky.

Důležitým poselstvím projektu je nutnost chránit přírodu deštných pralesů. Ještě důležitější ale je, aby si děti uvědomily, že životní prostředí je třeba respektovat a chránit všude. Nejen přírodu vzdálenou, ale také tu, ve které žijeme my.


                                                                                                          Eliška Wątrobová


Nepřehlédněte!

Pomůcky pro děti do 1. třídy

Zveřejněno: 03.06.2019.

Pomůcky do 1. třídy Učebnice a pracovní sešity – objednáváme ve škole, rodiče uhradí s nástupem dítěte do školy. Počítejte zhruba 650 – 700 Kč /záleží na výši slevy/ Ostatní pomůcky - část…
Zobrazit celé

Informace pro všechny strávníky

Zveřejněno: 17.04.2019.

PLACENÍ STRAVNÉHO PROBÍHÁ NA MĚSÍC DOPŘEDU.PLATBA PŘES ÚČET MÁ BÝT PROVEDENA DO 20.DNE V MĚSÍCI /TZN., ŽE NA MĚSÍC KVĚTEN JE POTŘEBA ZAPLATIT DO 20.DUBNA/ PLATBA V HOTOVOSTI JE VŽDY POSLEDNÍ…
Zobrazit celé

Prodej stolů a židlí

Zveřejněno: 21.03.2019.

Vedení školy nabízí veřejnosti odkup starých žákovských stolků a židlí. Cena 10,-Kč za židli, 60,-Kč za stolek. V případě zájmu nás kontaktujte buď prostřednictví tel. 461632816 nebo mailem skola…
Zobrazit celé