Informace k návratu žáků 2.st. od 10.5.

Zveřejněno: 30.04.2021.

Podle rozhodnutí vlády (viz. příloha) se budou od 3. 5. 2021 účastnit rotační výuky také žáci 2. stupně základních škol. Na naší škole se v týdnu od 3. 5. 2021 budou prezenční výuky účastnit žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A, třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B budou pokračovat v distanční výuce, v dalším týdnu se situace obrátí. Rozvrh na příští týden je v příloze.
Testování žáků na Covid 19 bude probíhat každé pondělí a čtvrtek před zahájením vyučování, chlapci budou testováni ve své kmenové třídě, dívky v paralelní třídě. Prezenční výuky se účastní žáci, kteří mají negativní test, případně v posledních devadesáti dnech prodělali onemocnění Covid 19 (musí donést potvrzení od lékaře) nebo jsou 14 dní po druhém očkování na Covid 19 (opět potvrzení od lékaře). Při výuce je i nadále povinné nošení chirurgických roušek nebo respirátorů. V případě odmítnutí testování, případně odmítnutí nošení roušek nebo respirátorů, se žák nesmí účastnit prezenční výuky, škola mu v této době nebude zajišťovat ani distanční výuku, učitelé mu budou zasílat práci, kterou bude zpracovávat doma, dále si s ním domluví ověřování kvality splněných úkolů. Žáka v takovémto případě omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli.
Od 3. 5. 2021 je také povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách, je třeba, aby si žáci přinesli potřebné věci.
Stravování žáků ve školní jídelně bude zajištěno pro žáky účastnící se prezenční výuky, žáci na distanční výuce si mohou obědy objednávat i nadále do jídlonosičů, obědy je třeba si vždy přihlásit, nebudou přihlašovány automaticky.
Informace žákům půjdou také prostřednictvím třídních učitelů, v případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, neváhejte kontaktovat.
Moc vám všem děkuji za spolupráci a věřím, že školní rok už bez problémů dokončíme a ten příští už bude úplně "normální".
S pozdravem Mgr. Jan Sigl​

Soubory ke stažení

Nepřehlédněte!

Zápis do 1.tříd

Zveřejněno: 22.04.2021.

V první polovině dubna proběhl bohužel stejně jako vloni zápis dětí do 1.tříd distanční formou. Tedy rodiče poslali přihlášku k zápisu dítěte, případně rovnou žádost o odklad dítěte. Nových žáčků…
Zobrazit celé

Stravování od 12.4.

Zveřejněno: 07.04.2021.

VŠICHNI ŽÁCI OD 12.4. BUDOU ODHLÁŠENI, JE TŘEBA SI OBĚD PŘIHLÁSIT. V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO NEÚČASTI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE NENÍ NÁROK NA OBĚD. ŽÁCI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ,…
Zobrazit celé